Home » Contact us

China Jiangsu International Group

Add: 24F, No 8, Zhongshan Nanlu,
Nanjing, 210005, China
Tel: 0086-25-8370-0608
E-mail: inquiry@jiangsutech.com
Website: www.jiangsutech.com