Home » Contact us

China Jiangsu International Group

Add: No. 50, Jiankang Road,
Nanjing, 210001, China
Tel: 0086-25-8370-0608
E-mail: inquiry@jiangsutech.com
Website: www.jiangsutech.com